shobresvenska

shobresvenskan

(-)(-)
Substantiv
lingvistik
svenska språket influerat av en mångfald av invandrarkulturer (Sho bre! = hej!, hallå!)
Sho bre-språket karaktäriseras som ett multietniskt ungdomsspråk,

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)