urspråk

urspråket

(-)(-)
Substantiv
lingvistik
Ett urspråk eller protospråk är inom stamträdsteorin i historisk lingvistik det gemensamma urspråket för en språkfamilj.