konstord

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik
Konstord är ord som är konstruerade och inte finns i det vanliga språket, som ofta skapas och används av vetenskapsmän och experter, och som endast i begränsad omfattning förstås av lekmän.