nyspråk

nyspråket

(-)(-)
Substantiv
litteratur
Ett språk som utvecklas med syfte att begränsa individens tankeutrymme. Från George Orwells roman Nittonhundraåttiofyra.