polska

polskan

polskor

polskorna

Substantiv
Vanligast lingvistik
det språk som talas i Polen
Vanlig
polsk kvinna
musik dans
dans och musikformpolsk

Adjektiv

Polska

Namn

Synonymer