baltiska språk

(-)(-)(-)
Substantiv
baltiska språk
Baltiska språk är en grupp indoeuropeiska språk, talade öster om Östersjön. Lettiska, litauiska och fornpreussiska tillhör denna grupp av språk.