hjälpspråk

hjälpspråket

(-)(-)
Substantiv
språk
Internationellt hjälpspråk (se även internationellt planspråk) är ett konstgjort språk som är tänkt att användas för internationell kommunikation vid sidan av modersmålen.