rotvälska

rotvälskan

rotvälskor

rotvälskorna

Substantiv
lingvistik
Rotvälska är ett allmänt begrepp i svenskan för att benämna ett obegripligt och/eller förvirrande språk/dialekt.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)