kanslisvenska

kanslisvenskan

(-)(-)
Substantiv
lingvistik
Kanslisvenska är det framställningssätt av svenska som ansetts känneteckna byråkratiska skrivelser från myndigheter sedan 1500-talet.