jargong

jargongen

jargonger

jargongerna

Substantiv
språk
ett internt språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

lingvistik
Hemmagjort lägre språk

Synonymer

Möjliga synonymer