kleptomani

kleptomanin

kleptomaner

kleptomanerna

Substantiv
medicin sjukdom
kleptomani
Kleptomani (av grekiska klepto ’stjäla’ och mania ’raseri’, ’vansinne’) är en sjuklig benägenhet att stjäla saker när tillfälle uppstår