hysteri

hysterin

(-)(-)
Substantiv
Hysteri (grekiska hysteria, "livmoder"). Termen har sitt ursprung i de gamla grekernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd.