undantag

undantaget

undantag

undantagen

Substantiv
Med undantag eller undantagskontrakt, i Finland sytning, menas rätt för säljaren att för sin återstående livstid behålla brukanderätt till en mindre bostad eller ett mindre jordområde som undantas från köparens rätt att förfoga över den överlåtna fastigheten
(fastighetsr%C3%A4tt)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)