hoveri

(-)(-)(-)
Substantiv
det arbete som fästebönder fick utföra åt sin godsägare.