strategi

strategin

strateger

strategerna

Substantiv
Strategi (grek. strategi'a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst.

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)