trumf

trumfen

trumfer

trumferna

Substantiv
spel
trumf
Trumf eller trumfkort är ett begrepp inom kortspel och avser kort av en bestämd färg eller valör, vilka rangordnas högre än alla andra kort