resonör

resonören

resonörer

resonörerna

Substantiv
teater
en rollfigur som svarar för gott omdöme