olust

olusten

oluster

olusterna

Substantiv
  • "EESK vill uttrycka sin stora otillfredsställelse och olust inför vad kommittén anser vara omotiverat förhalande från kommissionens sida. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)