impressionism

impressionismen

(-)(-)
Substantiv
konst
impressionism
en konstriktning inom måleriet som uppstod i Frankrike på 1870-talet och som 1900 dominerade den europeiska målarkonsten
impressionism

Substantiv
konst
impressionism
en konstskola under slutet av artonhundratalet som i målningarna ville ge intryck av reflekterande ljus