obetänksamhet

obetänksamheten

obetänksamheter

obetänksamheterna

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)