österland

(-)(-)(-)
Substantiv
historia
österland
Österland eller Österlanden är en äldre benämning för det nuvarande södra Finland, i egenskap av tidigare svensk landsdelÖsterland

Substantiv
historia
Österland
Österland (Eastland) or Österlanden (Easternlands), one of the four traditional lands of Sweden, was a medieval term used for the southern part of Finland