yttrande

yttrandet

yttranden

yttrandena

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)




yttra

yttrar

yttrade

yttrat

yttra

Verb