yrväder

yrvädret

(-)(-)
Substantiv
meteorologi

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bildligt