yra

yran

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
yra

yrar

yrade

yrat

yra

Verb
Ett omtöcknat sinnestillstånd

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ett upphetsat sinnestillstånd, vara som ett yrväder
Ngt som virvlar omkring

yr

Adjektiv
vardagligt

Synonymer

yra

Adverb

Möjliga synonymer