vulkan

vulkanen

vulkaner

vulkanerna

Substantiv
geologi
vulkan
Visa bild Fotograf: Austin Post, USGS
En vulkan bildas då het magma (smälta bergarter) tränger upp från jordens inre genom sprickor i jordskorpan och stelnar till lava då den når ett kallare medium, såsom luft eller vatten.