vrede

vreden

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)
vred

Adjektiv

Synonymer