vräka

vräker

vräkte

vräkt

vräka

Verb
Ngt som kommer i stora mängder och med stor kraft