villkor

villkoret

villkor

villkoren

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)