vidhålla

vidhåller

vidhöll

vidhållit

vidhåll

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)