verklighetsflykt

verklighetsflykten

(-)(-)
Substantiv