varna

varnar

varnade

varnat

varna

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Varna

Namn