vakenhet

vakenheten

(-)(-)
Substantiv

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)