vackla

vacklar

vacklade

vacklat

vackla

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

vardagligt
bildligt

Möjliga synonymer