växel

växeln

växlar

växlarna

Substantiv
ekonomi

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik

Är del av

Möjliga synonymer

handel

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)