väsa

väser

väste

väst

väs

Verb

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)