värva

värvar

värvade

värvat

värva

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)