värv

värvet

värv

värven

Substantiv

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)