värdera

värderar

värderade

värderat

värdera

Verb
ekonomi
Ngt som man bedömer värdet av

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ngn som som betraktas som värdefull

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)