väl

Substantiv

Möjliga synonymer

väl

Adverb
  • "Ni har ignorerat parlamentets begäran som antagits på grundval av artikel 192 och särskilt det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning”, och det har förekommit stor underlåtenhet att agera – jag har varit ordförande för detta utskott, och jag vet mycket väl hur många frågor som väntar på avgörande – även om kommissionen formellt hade tagit på sig att inte bara beakta begäran, utan också att ge snabba och lämpliga svar till parlamentets utskott. europarl.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)