vädra

vädrar

vädrade

vädrat

vädra

Verb
Att släppa in luft genom ett fönster

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bildligt
Att ana något

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)