väcka

väcker

väckte

väckt

väck

Verb

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

religion

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Synonymer