utväxt

utväxten

utväxter

utväxterna

Substantiv
medicin

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

botanik

Möjliga synonymer