utväg

utvägen

utvägar

utvägarna

Substantiv
Vanligast bildligt
  • "Självmord är den feges utväg"
  • "En sista utväg"
  • "Det är därför nödvändigt att införa lämpliga rutiner som gör det möjligt att som en sista utväg anta åtgärder som omfattar hela gemenskapen genom beslut riktade till medlemsstaterna i syfte att bemöta situationer som uppstår på grund av produkter som medför allvarlig risk och som kräver ett snabbt ingripande under de omständigheter som nämns ovan, och följaktligen att förbjuda export av dessa produkter. eur-lex.europa.eu"
  • "Det finns ingen utväg ur detta dödläge"
  • "Sjukskrivning som enda utväg."

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Ovanlig
  • "Han bestämde sig för att stanna och bevaka utvägen från gränden."

Synonymer

Övrig relation

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)