utslag

utslaget

utslag

utslagen

Substantiv
Vanligast juridik

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

Vanlig medicin

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

bildligt

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

teknik
En visares utslag

Synonymer

Möjliga synonymer