utsända

utsänder

utsände

utsänt

utsända

Verbutsänd

Adjektiv