utsäga

utsäger

utsade

utsagt

utsäg

Verb

Tesaurus (relaterade ord)