utrymme

utrymmet

utrymmen

utrymmena

Substantiv
  • "Ett skåp försett med ett hemligt utrymme"
  • "Ett vattentätt utrymme"
  • "Ett utrymme i fordonet"

Synonymer

Möjliga synonymer

Möjliga synonymer

  • rymd

    [ astronomi ]

Tesaurus (relaterade ord)