utrikespolitik

utrikespolitiken

(-)(-)
Substantiv
politik
utrikespolitik
Utrikespolitik är den politik en stat för gentemot andra stater, i syfte att tillgodose sina intressen. Genom utrikespolitiken strävar staten efter att uppnå säkerhetsmål, välfärdsmål och ideologiska mål.