utopist

utopisten

utopister

utopisterna

Substantiv
verklighetsfrämmande värdsförbättrare