utmärka

utmärker

utmärkte

utmärkt

utmärka

Verb
  • "Eftersom diskriminering i hög grad orsakas av kunskapsbrist måste vi börja ta itu med problemet på ett tidigt stadium. Man måste ta upp det i skolorna för att se till att barnen vid en tidig ålder blir medvetna om betydelsen av tolerans och mångfald och för att se till att tolerans och mångfald blir en värdering; rädsla för varandra och därpå följande aggressiva handlingar får inte utmärka relationerna mellan olika kulturer. europarl.europa.eu"
  • "Dessutom måste vi alltid komma ihåg att främjandet av samarbetet mellan medlemsstaterna på räddningstjänstområdet successivt kommer att bidra till att förankra ett europeiskt samvete hos medborgarna och att det kommer att vara ett synligt exempel på den solidaritet som måste utmärka Europeiska unionen. europarl.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer

Tesaurus (relaterade ord)

  • "Det är förbjudet att använda förankrade eller drivande redskap utan att utmärka dessa med bojar eller annan identifikationsmärkning. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Möjliga synonymer